Elektromechanika Parker Hannifin

Elektromechanické technológie Parker tvoria dôležitú súčasť globálnej ponuky pre oblasť pohybu a riadenia. Elektromechanické systémy kombinujú riadenie polohy s vysokou rýchlosťou a s flexibilitou prispôsobiť systémy rýchlo sa meniacim potrebám príslušného priemyselného odvetvia .

Systémy pohonov:

Kompletné systémy striedavých a jednosmerných pohonov v širokom výkonovom rozsahu od menej ako 1 kW do viac ako 2 MW . Systémy obvykle obsahujú elektrické skrine , pomocné elektronické vybavenie a kompletnú dokumentáciu . Uvedenie do prevádzky a podporné služby sú súčasťou štandardného vybavenia .

ip2

Mechanické systémy:

Viac ako 20 rokov skúseností v oblasti kompletných dodávok motorov, pohonov a riadiacich systémov pre mechanické polohovacie systémy pre viac osí. Typické aplikácie zahŕňajú transport materiálu a portálové systémy typu uchop a umiestni. Okrem toho navrhujeme a vyrábame polohovacie systémy so zákazníckou presnosťou ( úroveň mikrónov a desatín mikrónov ), zahŕňajúce presné ložiská, systémy spätnej väzby a systémy pohonu, vrátane radu lineárnych servomotorov Parker. Každý systém je kompletne dodávaný s motormi, frekvenčnými meničmi a riadiacimi systémami, a môže zahŕňať programovanie a uvedenie do prevádzky.

Aktuátory

Elektrické motory

Servopohony

Prevodovky

Riadiace a zobrazovacie jednotky