Bezpečnostné prvky

Každé zariadenie raz dosiahne koniec svojej životnosti – as ním aj bezpečnostné technika. Ak je stroj modernizovaný, sú tomuto procesu podrobené aj bezpečnostné senzory. Začiatkom je prostá náhrada existujúceho ochranného zariadenia prostredníctvom adekvátnej náhrady za nové. Zabezpečíme Vám dodanie a odbornú montáž a potrebné bezpečnostné inšpekcie s dokumentáciou.

Bezpečnostné prvky SICK

Optoelektronické bezpečnostné systémy

 • Bezpečnostné laserové skenery (katalóg)
 • Bezpečnostné kamerové systémy
 • Bezpečnostné svetelné závesy (katalóg)
 • Viaclúčové bezpečnostné svetelné mreže
 • Jednolúčové bezpečnostné svetelné závory
 • Zrkadlové stĺpiky

Bezpečnostné snímače

 • Elektromechanické bezpečnostné spínače
 • Bezkontaktné bezpečnostné spínače
 • Bezpečnostné ovládacie zariadenia

Bezpečnostné riadiace systémy

 • Bezpečnostné reléové moduly (SAFETY PLC)
 • Bezpečnosťou riadiace systémy
 • Komunikačné sieťové jednotky