Servis a technická podpora

– technický návrh na zabezpečenie strojných zariadení podľa platnej legislatívy
– pravidelné kontroly strojných zariadení, overenie bezpečnosti stroja, akreditované inšpekcie
– analýza rizík a návody na použitie
– jednoúčelové stroje a automatizované pracoviská
– zrýchlenie výrobných procesov
– návrh a implementácia kamerových systémov
– výroba LED svetiel
– návrh a montáž hliníkových profilov

Druh technickej podpory:

Technickú podporu vykonávame vo vzťahu k našim zariadeniam, na základe individuálnej zmluvy o dielo ako aj vo vzťahu k iných priemyselným zariadeniam ako:

  1. preventívnu údržbu, založenú na pravidelných (profylaktických) prehliadkach príslušného zariadenia, ktoré sa zameriavajú na včasné odhaľovanie porúch, predchádzajú nadmernému opotrebovaniu zariadení vplyvom prostredia, technického, neodborného ľudského, či iného neprimeraného zásahu – preventívna údržba zabezpečuje najkompletnejší spôsob servisnej starostlivosti o Vaše strojové zariadenie a predchádza jeho neočakávaným výpadkom,
  2. vzdialený servis a poradenstvo – NONSTOP  servisná linka, poradenská činnosť, vzdialený počítačový prístup k zariadeniam,
  3. riešenie akútnych havarijných stavov –  servisné zásahy našich špecializovaných technikov priamo v priestoroch kde je stroj situovaný.
Technickú podporu poskytujeme na základe individuálnej servisnej zmluvy, ktorá bude zahrňovať komplexný program servisnej starostlivosti o Vaše zariadenia tak aby ste s jeho prevádzkou už nemali žiadne starosti a súčinnosť preventívnej údržby zabezpečila spoľahlivý chod Vašich zariadení.

IP Industries s.r.o. Váš partner v priemysle a automatizácii

Riadiace systémy

Zaoberáme sa návrhom a dodávkou komponentov riadiacich systémov Siemens a Mitsubishi.

Senzorika

optoelektronické senzory, indukčné a kapacitné, senzory na presné meranie a meranie vzdialenostit.

Bezpečnostné systémy

Dodávame a integrujeme bezpečnostné prvky od výrobcu SICK, ako bezpečnostné skenery, svetelné bariéry, bezpečnostné koncové spínače a bezpečnostné relé.