Kamerové systémy a identifikácia

RFID Identifikácia

Na identifikáciu objektov využívame najmodernejší spôsob RFID. Táto technológia funguje na základe komunikácie prostredníctvom elektromagnetických vĺn a získavaní informácií o objektoch v reálnom čase medzi čítačkou a tagom. Nevyžaduje priamu vzdialenosť identifikovaného objektu, nevyžaduje presný uhol čítačky voči objektu, je aplikovateľná aj na väčšie vzdialenosti.

Identifikácia prostredníctvom čítačiek čiarových kódov

Ponúkame čítačky pre identifikáciu jednorozmerných čiarových kódov ale aj pre identifikáciu dvojrozmerných kódov ako sú QR Code, Datamatrix a im podobné kódy.

Kamerové systémy na lokalizáciu a meranie vzdialenosti

Vieme dodať kamerové systémy, ktoré dokážu merať vzdialenosť medzi dvoma bodmi v rovine alebo zisťovať veľkosti uhlov. Takéto aplikácie kamerových systémov sú vhodné na selektívny výber a rozlíšenie správnych výrobkov od nepodarených výrobkov. Taktiež pokiaľ chcete zistiť polohu výrobku v priestore, tak kamerový systém vám pomôže zistiť či sa výrobok nachádza v želanej pozícii alebo nie. Tieto údaje môžu slúžiť napríklad robotickému ramenu pre ďalšiu prácu s výrobkom alebo iným činiteľom vo výrobnom procese.

Kontrola výrobkov pomocou kamerových systémov

Kamerové systémy, ktoré dodávame, vám pomôžu aj pri kontrole kvality výrobkov. Kamera porovnáva výrobky prichádzajúce v reálnom čase s uloženou fotografiou vyhovujúceho modelu výrobku a na základe toho selektuje správne a chybné výrobky.