Spoločnosť Lockout Tagout zamedzuje samočinný a neočakávané zapnutie zariadení, alebo energie. Predchádza zraneniu zamestnanca pri údržbe, servise, čistení  alebo zoraďovaní stroja. Táto bezpečnostná procedúra sa využíva v priemysle a zabezpečuje, aby nebezpečné energie na zariadeniach boli riadne vypnuté do skončenia servisných prác.

Lockout Tagout môžeme využiť pri vypínačoch, ističoch, alebo manuálne ovládaných ventiloch a všetkých ostatných zariadeniach, ktoré slúžia na uzavretie prísunu energie do strojov.

Zavedenie procedúry Lockout Tagout pre firmy vyplýva aj z Naradenie Vlády SR (Zb. zákonov č. 392/2006).  Pre z minimalizovanie rizika vzniku možného pracovného úrazu musí zamestnávateľ urobiť všetko pre to aby z minimalizoval toto riziko. Ukážková situácia: jeden pracovník pracuje v stroji (napr. oprava formy) a druhý zamestnanec sa vráti z prestávky a neskontroluje prítomnosť inej osoby v stroji, zavrie kryt a spustí výrobný proces. Ďalší prípad keď externá firma odstaví prívod energie do zariadenia pre určitý typ prác na zariadení, napríklad oprava alebo úprava zariadenia. Obsluha privolá údržbu, pretože zariadenie nefunguje a elektrikár zistí, že je vypnutý hlavný prívod energie a spustí ho. Neuvedomujúc si manipuláciu externého pracovníka na prívodnom kábli. V prípade že by bola zavedená procedúra Lockout Tagout zamestnancom by sa nič nestalo nakoľko by sa zariadenie alebo elektrický prúd nespustil.

Zavedenie LOTO procedúry:

1.) Úvodná obhliadka strojov a zariadení u zákazníka.

2.) Analýza nebezpečných bodov, uzáverov energií.

3.) Príprava a úprava technológií na použitie procedúry LOTO.

4.) Návrh LOTO uzáverov, zámkov a visačiek pre uzamknutie nebezpečných bodov.

5.) Úvodné školenie na zavedenie LOTO procedúry.

6.) Vypracovanie návrhu internej pracovnej inštrukcie.

7.) Vypracovanie inštrukcií pre každé zariadenie s layoutom technológie a umiestnením energií.

8.) Určenie miesta inštalácie inštrukcie s layoutom a osadenie inštrukcie na jednotlivé zariadenia.

9.) Označenie uzáverov energií tabuľkami, nálepkami na jednotlivých zariadeniach.

10.) Vypracovanie postupov pri neštandardných situáciách.

11.) Následné školenia podľa požiadaviek zákazníka.

PONÚKANÉ SLUŽBY

Zabezpečte bezpečnosť svojich zamestnancov
 • predaj LOTO uzáverov
 • obhliadka strojov a zariadení
 • vytipovanie nebezpečných zdrojov energií
 • označenie energií na zariadeniach
 • konzultácia a návrh riešenia zavedenia LOTO procedúry
 • procedúra LOTO podľa požiadaviek zákazníka
 • vypracovanie internej smernice
 • návrh a výroba informačných tabúľ na zariadenia
 • preškolenie zamestnancov
 • zavedenie LOTO procedúry
 • spracovanie postupov pre neštandardné situácie
SLUŽBY

BEZPEČNOSTNÉ HASPRY

Ak na stroji pracuje viac zamestnancov používa sa bezpečnostná haspra. Uzamyká zdroj energie s možnosťou uzamknutia viacerými zámkami. Až posledný uzamknutý má možnosť spustiť energiu.

BEZPEČNOSTNÉ ZÁMKY

Lockout Tagout procedúru musia mať všetci pracovníci ktorý používajú uzamykacie zámky. Zámky sú klasické s kovovým uškom a aj dielektrické pre elektrikárov. Vaše požiadavky na kľúč si viete zadefinovať podľa schémy.

LOTO VISAČKY A NÁLEPKY

Označovacia visačka Lockout Tagout, má presne špecifikovaný informatívny charakter. Informuje kto na zariadení pracuje, kontakt, vykonávaná práca. Dodávame LOTO visačky v slovenskom aj anglickom jazyku.

KÁBLOVÉ UZAMYKANIE

Na uzamknutie väčšieho počtu uzamykacích bodov je vhodné káblové uzamykanie. Napríklad viacero ventilov sa uzamkne jedným káblovým uzáverom tak, že sa prevlečie cez všetky uzamykacie miesta.

UZÁVERY

Na bezpečné uzamknutie energie na zariadení sa používajú LOTO uzávery energií. Kedže je viacero energií a viacero možnosti sortiment je väčší. Vhodný uzáver Vám samozrejme poradíme a vypracujeme cenovú ponuku.

SKUPINOVÉ UZAMYKACIE BOXY

Skupinový uzamykací box slúži pre viacero pracovníkov, ktorí pracujú súčasne na jednom zariadení a nestačilo by použiť bezpečnostnú haspru alebo by nebolo vhodne vešať viac zámkov na jeden bod.

LOTO KUFRÍK

Dodávame LOTO boxy pre mechanickú údržbu, elektrikárov a externé firmy. Obsahom boxu sú všetky potrebné uzávery, zámky a visačky , ktoré konkrétna údržba alebo externá firma potrebuje k uzamknutiu energií a dodržaniu LOTO procedúry.
Taktiež dodávame LOTO tabule pre umiestnenie LOTO uzáverov, inštrukcií a visačiek. Zákazníci si môžu objednať štandardné LOTO tabule alebo vyrobíme LOTO tabulu podľa požiadaviek a potrieb zákazníka a taktiež výsledku našej analýzy.
V našom portfóliu sa nachádzajú aj rôzne označovacie tabuľky a nálepky pre označenie bodov nebezpečných energií.

LOTO STANICE

Na umiestnenie základných LOTO pomôcok do výroby, prípadne k zariadeniam alebo na údržbu slúžia Lockout Tagout stanice. Umiestňujú sa do nich Lockout Tagout pomôcky a visačky.

LOTO INFORMAČNÉ TABULE

Pre dôkladné uzamknutie energií treba vedieť kde presne sa nachádzajú rôzne druhy energií na stroji a akým spôsobom ich treba uzamknúť. Túto službu poskytuje Info tabuľa s LOTO procedúrou.