Bezpečnostná nárazová lišta GELBAU : výroba, inštalácia a predaj

Zastupujeme výrobcu bezpečnostných nárazových líšt GELBAU. Zákazníkovi poskytujeme riešenie šité na mieru jeho aplikácie.

Zabezpečíme návrh riešenia a vytypujeme konkrétne komponenty následne bezpečnostné lišty vyrobíme a komponenty dodáme. V prípade potreby zákazníka aj odborne nainštalujeme.

Bezpečnostná nárazová lišta GELBAU

je vhodná pre každý sektor. Či už dvere pre cestujúcich v dopravných prostriedkoch, pracovníkov plošín, vo výrobe na výrobných zariadeniach s nebezpečnými hranami ako aj pre technológie samotne kde môžeme sledovať havarijné polohy. Nárazová lišta má vysokú mechanickú odolnosť ako aj odolnosť voči chemikáliám a olejom.

GELBAU nárazová lišta safety bumper, GELBAU, safety relay, bezpečnostná nárazová lišta, narazová lišta
 • Bezpečnostná nárazová lišta / Safety bumper

 • Bezpečnostné relé GELBAU / Safety relay GELBAU

 • Montážna lišta / Mounting rail

 • Kabeláž pre bezpečnostné lišty / Cabling for safety bumpers

safety bumper, GELBAU, safety relay, bezpečnostná nárazová lišta, narazová lišta

Bezpečnostné relé GELBAU

Tieto bezpečnostné relé sledujú bezpečnostnú lištu a dávajú signál ovládaniu stroja tým prerušia pohyb zariadenia pri náraze do bezpečnostnej listy. Poskytujú potenciálne oddelené kontakty pre bezpečnostný „STOP“.

Bezpečnostné lišty s možnou dĺžkou až 100 metrov sa k bezpečnostnému relé pripoja v rozvádzači. Monitorovanie sa vykonáva na princípe uzatvoreného obvodu s odporom 8,2 kOhm.

Relé majú tri LED diódy (zelená, žltá, červená), ktoré signalizujú možné stavy:

 • Zelená LED: Bezpečnostná lišta je v poriadku, systém je pripravený na prevádzku, bezpečnostné kontakty sú uzavreté.
 • Žltá LED: Chybové hlásenie „otvorený obvod lišty, lišta do niečoho narazila“ bezpečnostné kontakty sú otvorené.
 • Červená LED: Porucha, bezpečnostné kontakty otvorené. V prípade zlyhania bezpečných zariadení (redundantne) (Safety kategória 3), signalizuje poruchu systému a bezpečnostné kontakty sú otvorené.

Typy bezpečnostných relé:
Líšia sa púzdrom pre inštaláciu v rozvádzači a bezpečnostnou kategóriou 1 a 3. Ak je zvolený dostatočný priestor v rozvádzači. celkové rozmery relé sú 45 x 75 x 120 mm (šírka x výška x hĺbka).

Prehľad produktov:

 1. Typ A : Bezpečnostná kategória 1 a 3. Celkové rozmery relé sú 45 x 75 x 120 mm (šírka x výška x hĺbka).
 2. Typ B : Bezpečnostná kategória 1 a 3. Ako samostatný rozvádzač. Vhodný ak nieje možné relé inštalovať v rozvádzači.
 3. Typ C : Bezpečnostná kategória 3. Celkové rozmery relé sú 22,5 x 100 x 110 mm (šírka x výška x hĺbka).
 4. Typ D : Bezpečnostná kategória 1. Celkové rozmery relé sú 22,5 x 75 x 111 mm (šírka x výška x hĺbka).

Bezpečnostné lišty GELBAU

Bezpečnostné lišty s možnou dĺžkou až 100 metrov.

Prehľad produktov:

Contact-Optima-Profiles, Contact-Duo-Profiles, Quadro-Profiles, Rubber-Sheath-Profile

Montážne lišty GELBAU

Lišty v tvare profilu C pre bezpečnú montáž.
Inštalujú sa na brány, stroje alebo zariadenia, môžete si vybrať zo širokej škály montážnych líšt. V závislosti od typu aplikácie a profilov.

Montážne lišty môžu byť dodávané z ocele alebo hliníka.

safety bumper, GELBAU, safety relay, bezpečnostná nárazová lišta, narazová lišta