Riadiace systémy

Bezpečnostný softvér

Na základe analýzy prostredia a možných rizík Vám naprogramujeme softvér na riadenie bezpečnostných skenerov, bariér a senzorov, ktorý bude spĺňať všetky normy týkajúce sa bezpečného chodu zariadení.

Automatizácia operácií

Zaoberáme sa navrhovaním a implementáciou riadiacich systémov v priemyselnej výrobe spolu aj s užívateľskou vizualizáciou, diagnostickým hlásením a prepojeniami s nadradenými systémami riadenia.

Meracie technológie

V prípade potreby merania teploty, pH vody a iných elektrických alebo neelektrických veličín vieme dodať priemyselné zapisovače, ktoré slúžia nielen na meranie a ukladanie meraných dát, ale zároveň aj na priame grafické znázornenie priebehu meranej veličiny na displeji zapisovača. Dáta môžu byť následne exportované a spracované v aplikácii na počítači (napr. MS Excel).